Bán đất dự án khu hành chính Tp Thủ Đức

Thứ bảy - 06/04/2024 23:20
Chuyên mua bán nhà đất khu hành chính Thành phố Thủ Đức. 

1. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 5 x 20
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 280 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.

2. Bán đất mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 5 x 20
- hướng Đông Nam
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 250 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

3. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thanh Sơn (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 5 x 20
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 280 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 
 
4. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 300 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.
 
5. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 330 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 
 
6. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 16 x 20 (307,5)
- hướng Đông Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 375 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.
 
7. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 15 x 18
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 300 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 2 lầu + sân thượng.

8. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 8 x 18 (131,5)
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 350 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

9. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 7,2 x 20 (131,5)
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 350 triệu/m. 
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

10. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 9 x 20 (167,5)
- hướng Đông Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 320 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.

11. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Trương Văn Bang & Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 9 x 21 (176,5)
- hướng Đông Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 600 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

12. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 8 x 21
- hướng Đông Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 400 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

12. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 450 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

13. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 16 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 450 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

14. Bán đất mặt tiền đường số 63 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 16 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 250 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

15. Bán đất mặt tiền đường số 68 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 18
- hướng Đông Nam.
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 170 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

16. Bán đất mặt tiền đường số 63 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,77 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 330 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

17. Bán đất mặt tiền đường số 64 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Bắc. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 200 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

18. Bán đất mặt tiền đường số 69 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 200 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

19. Bán đất mặt tiền đường số 67 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 200 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

20. Bán đất mặt tiền đường số 67 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 200 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

21. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,64 x 21
- hướng Đông Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 290 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

22. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,2 x 20 (131,5)
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 282 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

23. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 14,4 x 20 (275,5)
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 281 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

24. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,2 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 290 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

25. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thanh Sơn (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 310 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

26. Bán đất mặt tiền đường Lê Hiến Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 295 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

27. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Lê Hiến Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 12 x 21,5 (245,5)
- hướng Đông Nam.  
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 295 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

28. Bán đất góc 2 mặt tiền đường số 55 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 210 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

29. Bán đất mặt tiền đường số 56 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Bắc. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 179 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

30. Bán đất đường số 56 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,75 x 20
- hướng Đông Bắc. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 155 triệu/m
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

31. Bán đất đường số 52 dự án Thế Kỷ 21, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. 
- diện tích 10x20m5 (lô F2 nền 4 nền 5)
- đối diện công viên.
- hướng Đông Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 160 triệu/m. 

32. Bán đất mặt tiền đường Lâm Quang Ky (dự án Phú Nhuận 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 7x18,5
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 195 triệu/m. 

33. Bán đất mặt tiền đường Lâm Quang Ky (dự án Phú Nhuận 1), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 7x18,5
- hướng Đông Nam.  
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 240 triệu/m. 

34. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Địa Lô (dự án Phú Nhuận 1), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 7x18,5
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 190 triệu/m. 

35. Bán đất dự án Huy Hoàng, góc 2 mặt tiền đường số 61, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 171m8, ngang 9m85
- hướng Đông Nam. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 35 tỷ, còn thương lượng. 
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

36. Bán đất dự án Huy Hoàng, góc 2 mặt tiền đường 59A, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 8x20
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 200 triệu/m. 
- quy cách xây dựng Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

37. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Phú Nhuận 1), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 7x19
- hướng Đông Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 250 triệu/m. 

38. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Thế Kỷ 21), phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. 
- diện tích 5x20,5
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 250 triệu/m. 

===

Hotline 0903 380 680 Thành (24/7)
Chuyên môi giới nhà đất dự án khu hành chính Tp Thủ Đức
Khu Huy Hoàng
 

Tác giả: Phan Tấn Thành

nhadatthanhphothuduc
Chuyên môi giới nhà đất Thành phố Thủ Đức
Địa chỉ: 67 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TPHCM
Viber/Zalo/ĐT: 0903380680 Phan Tấn Thành
Email: alomoigioisaigon@gmail.com
Website: nhadatthanhphothuduc.com

Tổng số điểm của bài viết là: 480 trong 96 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 96 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi