Môi giới bất động sản TP Thủ Đức

Chủ nhật - 21/04/2024 21:36
Môi giới bất động sản TP Thủ Đức. 

1. Bán đất đường số 61 khu Huy Hoàng, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 5 x 20
- hướng Đông Nam. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 178 triệu/m. 
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

2. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 5 x 20
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 275 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.

3. Bán đất mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 5 x 20
- hướng Đông Nam
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 250 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

4. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thanh Sơn (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 5 x 20
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 280 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 
 
5. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 300 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.
 
6. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 330 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 
 
7. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 16 x 20 (307,5)
- hướng Đông Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 375 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.
 
8. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 15 x 18
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 300 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 2 lầu + sân thượng.

9. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 8 x 18 (131,5)
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 350 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

10. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 7,2 x 20 (131,5)
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 330 triệu/m. 
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

11. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 9 x 20 (167,5)
- hướng Đông Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 320 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.

12. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Trương Văn Bang & Đặng Như Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 9 x 21 (176,5)
- hướng Đông Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 600 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

13. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 8 x 21
- hướng Đông Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 390 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

14. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 450 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

15. Bán đất mặt tiền đường Trương Văn Bang (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 16 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 450 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

16. Bán đất mặt tiền đường số 63 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 16 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 250 triệu/m, còn thương lượng. 
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

17. Bán đất mặt tiền đường số 68 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 18
- hướng Đông Nam.
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 170 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

18. Bán đất mặt tiền đường số 63 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,77 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 240 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

19. Bán đất mặt tiền đường số 64 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Bắc. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 200 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

20. Bán đất mặt tiền đường số 69 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 205 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

21. Bán đất mặt tiền đường số 67 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 205 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

22. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,64 x 21
- hướng Đông Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 290 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

23. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,2 x 20 (131,5)
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 280 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

24. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 14,4 x 20 (275,5)
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 280 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

25. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,2 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 300 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

26. Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thanh Sơn (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 310 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

27. Bán đất mặt tiền đường Lê Hiến Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 295 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

28. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Lê Hiến Mai (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 12 x 21,5 (245,5)
- hướng Đông Nam.  
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 295 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

29. Bán đất góc 2 mặt tiền đường số 55 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 210 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

30. Bán đất mặt tiền đường số 56 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Bắc. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 179 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

31. Bán đất đường số 56 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 7,75 x 20
- hướng Đông Bắc. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 155 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

32. Bán đất dự án Huy Hoàng, góc 2 mặt tiền đường số 61, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 171m8, ngang 9m85
- hướng Đông Nam. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 35 tỷ, còn thương lượng. 
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

33. Bán đất dự án Huy Hoàng, góc 2 mặt tiền đường 59A, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 8x20
- hướng Tây Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 200 triệu/m. 
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

34. Bán đất đường số 55 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Bắc. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 190 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

35. Bán đất mặt tiền đường Tạ Hiện (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 8 x 18
- hướng Tây Bắc.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 330 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng.

36. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.
- diện tích 10 x 20 (187m5)
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 330 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 4 lầu + sân thượng. 

37. Bán đất đường số 68 khu Huy Hoàng, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam. 
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 175 triệu/m. 
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

38. Bán đất dự án Huy Hoàng đường số 58, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 8 x 28
- hướng Tây Nam 
- đối diện công viên 
- giá bán 155 triệu/m 
- quy cách xây dựng: 
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

39. Bán đất đường số 82 dự án khu dân cư Phú Nhuận 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 7m1 x 18m5 (h21)
- hướng Đông Bắc 
- sổ đỏ cá nhân 
- giá bán 140 triệu/m, còn thương lượng. 

40. Bán đất dự án Huy Hoàng đường 59A, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 
- diện tích 8x20
- hướng Tây Bắc. 
- đối diện công viên  
- sổ đỏ cá nhân. 
- giá bán 175 triệu/m. 
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

41. Bán đất mặt tiền đường số 68 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Tây Nam.
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 175 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

42. Bán đất mặt tiền đường số 64 (dự án Huy Hoàng), phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức.
- diện tích 8 x 20
- hướng Đông Bắc. 
- đối diện công viên. 
- sổ đỏ cá nhân.
- giá bán 190 triệu/m
- quy cách xây dựng:
Hầm + trệt + lửng + 3 lầu + sân thượng. 

43. Chủ cần bán gấp lô đất, vị trí góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Đăng Đạo và đường số 48 (dự án Thế Kỷ 21), ngay sát UBND Thành phố Thủ Đức.
- Lô góc (8x20m - DTCN: 144.7m2).
- Hướng Tây Bắc - Tây Nam.
- Giá rẻ chỉ 148,5 triệu/m2 (21,5 tỷ).
- Sổ đỏ cá nhân. 

44. Bán đất biệt thự mặt tiền Cao Đức Lân (ngay công viên Hồ Sinh Thái) khu An Phú An Khánh, phường An Phú, TP Thủ Đức.
- Diện tích: 10m x 20m/lô x 2 lô.
(tổng diện tích 400m2).
- Quy cách xây dựng Hầm trệt 2 lầu.
- Sổ đỏ cá nhân (có thể mua 1 lô).
- Hướng Đông.
- Lộ giới đường Cao Đức Lân là 18m.
- Vị trí cách đường Lương Định Của khoảng 100m; khu vực có đầy đủ tiện ích; thích hợp mở văn phòng công ty, nhà hàng, ngân hàng.
- Giá bán 260 tr/m2 (giá 104 tỷ 2 lô; 1 lô 52 tỷ).

45. Bán đất 2 mặt tiền đường Số 52 (dự án Văn Minh), phường An Phú, TP Thủ Đức.
- Diện tích 10x19m.
- Hướng Tây Bắc.
- Sổ đỏ cá nhân.
- Giá bán 165 triệu/m2.

46. Bán đất góc 2 mặt tiền đường Số 34 khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, TP Thủ Đức.
- Diện tích 6x16m.
- Sát công viên đường Cao Đức Lân.
- Hướng Đông Bắc, Tây Bắc.
- Sổ đỏ cá nhân.
- Giá bán 190 tr/m2, có thương lượng.

47. Bán đất đường số 17 sát siêu thị Mega.
- Diện tích 10x20.
- Hướng Đông Nam.
- Giá bán 260 tr/m.
- Sổ đỏ cá nhân.

48. Bán đất mặt tiền Dương Văn An đối diện công viên Thanh Niên.
- Diện tích 10x20.
- Hướng Đông Bắc.
- Giá bán 230 tr/m.
- Sổ đỏ cá nhân.

49. Bán đất 2 mặt tiền đường số 7 khu An Phú An Khánh.
- Diện tích 7,5 x 20.
- Hướng Đông Nam.
- Sổ đỏ cá nhân.
- Giá bán 270 tr/m.

50. Bán đất góc 2 mặt tiền Nguyễn Quý Cảnh.
- Diện tích 12,95 x 17.
- Hướng Tây Nam.
- Giá bán 44 tỷ 2.
- Sổ đỏ cá nhân.

===

Hotline 0903 380 680 Thành (24/7)
Chuyên môi giới bất động sản khu hành chính TP Thủ Đức. 

Tác giả: Phan Tấn Thành

nhadatthanhphothuduc
Chuyên môi giới nhà đất Thành phố Thủ Đức
Địa chỉ: 67 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TPHCM
Viber/Zalo/ĐT: 0903380680 Phan Tấn Thành
Email: alomoigioisaigon@gmail.com
Website: nhadatthanhphothuduc.com

Tổng số điểm của bài viết là: 335 trong 67 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 67 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi